Aquandia Kúttervezés Logó
KÚTTERV INFO: 06 30 845 7697
INFO: 06 30 845 7697
fúrt kút
MÉG VAN IDŐ! Az engedély nélküli kutak bírságmentes engedélyeztetési határideje 2023.12.31-re módosult! MÉG VAN IDŐ! Az engedély nélküli kutak bírságmentes engedélyeztetési határideje 2023.12.31-re módosult!

KÚT ENGEDÉLY, RÉGI KUTAK ENGEDÉLYEI

A felmerülő vízigények biztosítása érdekében sok esetben érdemes saját kutat létesíteni. Irodánk nagy gyakorlattal rendelkezik a kút engedélyeztetés területén. A régi engedély nélkül kivitelezett kút is érték! Mert öntözni megéri! Vállaljuk régi kútja állapotának a felmérését, engedélyezési dokumentációjának elkészítését, fennamradási engedélyének beszerzését. Irodánk vállalja a 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció elkészítését, az eljárás lebonyolítását. Kút engedély árainak megtekintése.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ILLEGÁLIS KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

Illegális kutak engedélyeztetésa

Tisztelettel tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a 2018. decemberében született jelenleg közlönyállapotban megismerhető CXXI. egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 28 §-a módosította az 1995. évi LVII. vízgazdálkodásról szóló törvénybe foglalt engedély nélkül létesített kutak bírság nélküli engedélyeztetésére vonatkozó határidőt 2023.12.31-re!

A szakmánkban manapság forró téma az, hogy az engedély nélkül létesült (illegális) kutak engedélyeztetésénél - bizonyos feltételek teljesülése esetén - az állam ELENGEDI az engedély nélküliség miatt eddig kötelező bírságot. Irodánkat több ízben keresték meg ezzel a változással kapcsolatban, ezért úgy gondoljuk hasznos egy kis tájékoztatót közölnünk erről.

FRISS HÍR: COVID-19 INFO

A vészhelyzet elmúlik. Általa időt kaptunk átgondolásra, tervezésre, engedélyeztetésre. Használjuk ki, hogy meglassult a világ és készüljünk az életre! Hiszen a víz a legnagyobb kincs! Irodánk jelen helyzetben is készséggel áll rendelkezésükre, most is várjuk megkereséseiket!

FÚRT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉS

Aquandia info: fúrt kút engedély

TALAJVÍZKÚT ENGEDÉLYEZTETÉS: Hétköznapi nyelvre fordítva talajvíznek tekintjük a felszín alatt maximum 20-30 m mélységből kitermelt vizet. Jellemzően ivóvíz használatra nem alkalmas, legtöbbször a magas nitrát tartalma miatt. Ugyanakkor a talajvizes kutakat bátran lehet használni (bevizsgálás után) öntözésre, vagy olyan egyéb célokra, amelyek nem igényelnek ivóvíz minőségű vizet. A talajvizet használó kutak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeztetése két csoportra osztható.

Amennyiben egy magánszemély éves 500 m³-nél kisebb vízmennyiséget kertöntözés vagy saját vízellátás céljából igényel, úgy a vizes hatóság az illetékes Önkormányzat lesz. 41/2017. (XII.29.) BM rendelet szerinti táblázatot kell hozzá benyújtani. Itt kiemelném, hogy csak magánszemélyek részére van ilyen lehetőség.

Abban az esetben ha, jogi személy szeretne talajvízből öntözni vagy bármilyen vízigényt kielégíteni a vizes hatóság az Illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya jogosult eljárni. A benyújtandó dokumentáció tartalmát ebben az esetben is a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet mellékletei szabályozzák.

RÉTEGVÍZKÚT ENGEDÉLYEZTETÉS: A 30 méternél mélyebb vízadó rétegre telepített kutakat általánosságban rétegvíz kutaknak hívjuk. A rétegvizek minősége általában már ivóvíz minőségű, ezeket a vizeket csapolják meg a vízművek is a vízellátás megoldása céljából. A rétegvíz kutakból kitermelhető vízhozam általában nagyobb, magasabb és folyamatos vízigény esetén velük könnyebben lehet megteremteni az üzembiztonságot. A vizek ásványi összetétele tükrözi az őt körülvevő kőzetréteg minőségi jellemzőit, eltér a területen található talajvízétől. Minél mélyebbről hozunk a felszínre vizet annál magasabb oldott ásványi anyag tartalomra számíthatunk. A mélységből beszerzett vizek néha magas vas- és vagy mangántartalommal rendelkeznek, ami a tározó kőzetrétegből származó kioldott anyag. A rétegvizeket érintő vízkivételek engedélyezése egy kézben van, az Illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya jogosult eljárni. Bármelyik vízadó rétegből szerzünk be vizet ivóvízként történő felhasználás esetén mindenképpen szükséges a víz akkreditált laboratórium által készített kémiai és bakteriális vizsgálatot végeztetni.

KIZÁRÓLAG MEZŐGAZDASÁGI ÖNTÖZÉSHEZ SZÜKSÉGES KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK ÚJ SZABÁLYAI

Aquandia info: fúrt kút engedély

Meglehetősen nehezen értelmezhető jogalkotás következményeként minden kizárólag mezőgazdasági terület (vigyázat nem kiskert locsolás) öntözésére használt kút alapvetően engedélyezése átkerül az országos hatáskörrel bíró Nemzeti Földügyi Központhoz.

Közülük 2021.01.01-től kezdve bizonyos feltételek együttes teljesülése esetén egyszerűsített eljárással "bejelentés" után létesíthetők mezőgazdasági öntözést szolgáló kutak. (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 28/A. §, 45/N §) A feltételek dióhéjban a következők:

* A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést a Nemzeti Földügyi Központhoz kell benyújtani, aki 60 napon belül visszaigazolja a bejelentést (új kút létesítése), illetve döntést hoz hogy a létesítést/fennmaradást jóváhagyja vagy megtiltja/megszüntetésre kötelezi, vagy megállapítja, hogy csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megépíteni.

Fontos információ lehet, hogy más kutakkal megegyező módon a fenti feltételeknek megfelelő kutak is bírság mentesen legalizálhatóak 2023.12.31-ig.

A bejelentés új kút esetén az építést megelőzően egy a rendelet 3. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével lehet kezdeményezni. Az adatlap beérkezését követően 30 napon belül döntés születik. (forrás: 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 26§, továbbá 223/2014.(IX.04.) Kormány rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 10§).

LEGÁLIS KÚT ÉPÍTÉSE

Aquandia info: fúrt kút engedély

A legálisan engedélyeztetett kút esetében két engedélyezési eljáráson kell keresztül jutnunk és a két eljárás között építtethetjük meg a kutunkat.

A két eljárás a 1) vízjogi létesítési, és a 2) vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás. Mindkettő eljárás során tervezővel megfelelő tervdokumentációt kell készíttetni, és a hatóság részére eljárási díjat kell fizetni. A kút kivitelezése során be kell tartani a létesítési engedélyben előírt feltételeket. Előírás például, hogy a kiépítés során a kivitelező által dokumentálni kell műszaki méréseket, és az abból származó adatokat.

30 méternél mélyebb kutakra vízföldtani naplót kell készíttetni, ami szintén költséget jelent az építtető számára. A kútról tehát műszaki dokumentáció készül, az előírásoknak megfelelően építik meg, és a működtetése is szakszerűen zajlik. Az így elkészült kút sok évtizedig megbízhatóan szolgálja ki a felmerülő vízigényeket. A kút szerkezete úgy van kiépítve, hogy azon keresztül nem jut le szennyeződés a felszínről a mélységbe.

Normális állapotban kút csak vízjogi létesítési engedély birtokában fúrható. Látható, a kút legális építése drága dolog és az elkészült kút igazi érték nem túlzás – kincs - a kezünkben.

Fentiekkel szemben sajnos rengeteg kút létesült engedély nélkül, a sajtóban több cikk megjelent arról, hogy aki nem legalizálja a kútját és a hatóság értesül róla, bizony súlyosan megbüntetik 2023. december 31-e után.

MI A BAJ AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÜLT KUTAKKAL?

A szakszerűtlenül készített kutak elszennyezhetik a tiszta vízadó rétegeket. A gyors és olcsó kivitelezés érdekében a kontár kútfúrók nem tartják be a kútépítési szabályokat és a rosszul kiképzett kút csőszerkezete mentén a felszínről gyorsan, nagy mennyiségben szennyező anyagok szivároghatnak a még tiszta felszín alatti vízbe.

Jellemző, hogy a kontár kivitelező az általa elkészített kutakba többnyire a kútépítéshez nem megfelelő minőségű anyagokat építenek be, amelyek szilárdsági paraméterei gyengék ezért gyakran a rétegnyomás hatására eldeformálódnak, eltörnek. Az így tönkrement kút ritkán javítható – örökre ott marad egy vízszennyező forrás.

A folyamat a felszín alatt rejtve történik, a kutat használó észre sem veszi hogy mi zajlik. A folyamatban az a szomorú hogy rossz a közösségnek, hiszen mindannyian tiszta ivóvizet szeretnénk inni, és rossz a kút tulajdonosának is, mert a kút meghibásodása miatt kénytelen újra és újra furatni – nincsen garancia így végül többe kerül az olcsó megoldás mint a hivatalos.

A felszínhez legközelebbi talajvizeket a patakok és folyók vizével együtt sajnos már elszennyeztük – most az alatta levő vizek, egyben az ivóvíz tisztaságának a megőrzése a cél.

MI A MEGOLDÁS? MIT LEHET TENNI, HA VALAKINEK ILLEGÁLIS KÚTJA VAN?

Az illetékes vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell rá kérni. A bírság nélküli engedélyeztetés határidejét megváltoztatták, így 2023.12.31-ig lehet elindítani az engedélyeztetést.

ÖNÖK SEGÍTENEK AZ ENGEDÉLY KAPCSÁN?

Öntözés, kert, fúrt kút, kútfúrás

IGEN! Az illetékes vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kérünk az Ön kútjára, és az összes hivatalos papír munkát elvégezzük! Irodánk olyan kút fennmaradási engedélyezését tudja elvállalni, amelyet hivatásos kútfúró készített (aki rendelkezik megfelelő végzettséggel és a kútfúró gép berendezése a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13§ (2) bekezdés b pont szerinti igazolással) és ezáltal ismerjük a kút pontos műszaki adatait.

MIBE KERÜL AZ ENGEDÉLY?

Kérjük, tekintse meg hivatalos árlistánkat!

VÍZJOGI ENGEDÉLY HOSSZABBÍTÁS ÉS MÓDOSÍTÁS

AJÁNLOTT PARTNERCÉGEK

Autóbontó, Csőtörés bemérés, Páramentesítő bérlés, Hőfotó, Nedves fal, nedves falak, Csőtörés keresés, Hőtérkép, Gerenda Bútor, Vizes fal, vizes falak

KAPCSOLAT

KÚT TERVEK, KÚT ENGEDÉLYEK KÉSZÍTÉSE

AQUANDIA logo

AQUANDIA VIZES MÉRNÖKSÉG
NYITVA: MUNKANAP 8-17
1026 BUDAPEST, 9700 SZOMBATHELY
EMAIL:
INFO: 06 30 845 7697


NYITÓLAP
 | BEMUTATKOZÁS
 | KÚT ENGEDÉLYEK
 | KÚTTERVEZÉSEK
 | ÁRLISTA 2021
 | KUTAS MUNKÁINK
 | KAPCSOLAT

Copyright © 2021 Aquandia.hu
Minden jog fenntartva!
All rights reserved!vízjogi engedély hosszabbítás", "vízjogi engedély módosítás"

Rétegvízkút engedélyeztetés, rétegvíz kút tervezés

kúttervezés

Elvi vízjogi engedély

vízjogi létesítési engedély

vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély
Talajvízkút engedélyeztetés
"vízjogi engedély hosszabbítás", "vízjogi engedély módosítás" Keresési kulcsszavak: Rétegvízkút engedélyeztetés, Talajvízkút engedélyeztetés, A vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély, A vízjogi létesítési engedély, A vízjogi engedélyek rendszer/fajtái Az elvi vízjogi engedély, ivóvíz 70% felszín alatti vízből származik, nagy területeken nitráttal szennyezett, vízfelhasználás minőségi és mennyiségi követelményeit melyik vízadó rétegből lehet , vízbeszerzési tervek, ipari fúrt kút, ipari kúttervezés, vízvédelmi monitoring rendszer tervezése és engedélyeztetés, vízjogi engedély hosszabbítás, vízjogi engedély módosítás, kút tervezés, vízügyi mérnöki iroda, kárelhárítási terv, szennyezőforrás, vízügy, terv készítés, terv keszites, tervezes, hatásvizsgálat, környezetvédelmi vízvédelmi hatásvizsgálat vizes fejezete, kút engedélyeztetésének a folyamata, kút tervezés árak, ku tervezes arlista, kút árlista, SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése.