Nyitólap
Bemutatkozás Szolgáltatások Árak Referenciák Kapcsolat
fúrt kút

SZOLGÁLTATÁSOK: KÚTTERVEZÉS, ENGEDÉLYEZTETÉS, HATÁSTANULMÁNYOK

Mert öntözni megéri! Kút tervezés, kútterv készítésKÚTTERVEZÉS

A felmerülő vízigények biztosítása érdekében sok esetben érdemes saját kutat létesíteni. Irodánk nagy gyakorlattal rendelkezik a kúttervezés, engedélyeztetés területén.

Vállaljuk, hogy megtervezzük a kútját, lebonyolítjuk a kút vízjogi létesítési eljárását. A létesítmény megvalósulása után beszerezzük az üzemeltetési engedélyt is, hogy Önnek mielőbb rendelkezésére álljon a megfelelő minőségű és mennyiségű víz.

A régi engedély nélkül kivitelezett kút is érték! Mert öntözni megéri! Vállaljuk régi kútja állapotának a felmérését, engedélyezési dokumentációjának elkészítését, fennamradási engedélyének beszerzését. Mielőtt irodánkhoz fordulna kérjük, gondolja át az alábbi információkat:

A kúttervezés kiinduló adatai:

 • napi vízigény (m3/nap)
 • éves vízigény (m3/év)
 • a kúttal szemben támasztott folyamatos vízigény (l/p)

A tervezés megkezdéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • Földhivatali térképmásolat (1:2880, 1:4000, 1:2000, 1:1000 méretarányban)
 • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi)
 • Átnézetes helyszínrajz (1:10000, 1:25000 méretarány)
 • Megbízás a tervezés elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására.

Irodánk vállalja a 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció elkészítését, az eljárás lebonyolítását.

 

A KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK FOLYAMATA

A felmerülő vízigények és a tervezési terület földtani felépítésének megismerése után vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítünk. Objektumazonosítási nyilatkozatot és Vagyonkezelői állásfoglalást kérünk az illetékes Vízügyi Igazgatóságtól. Az illetékes vízügyi hatóságtól kapott jogerős létesítési engedély birtokában a kút ténylegesen megvalósulhat. Az elkészült létesítmény tényleges műszaki paramétereit tartalmazó vízjogi üzemeltetési tervdokumentáció kerül benyújtásra a vízügyi hatóság számára – így születik a vízjogi üzemeltetési engedély. Jogerős üzemeltetési engedély birtokában megkezdhető a kútból a termelés.

A kutak engedélyeztetése két hatóság között oszlik meg. A kizárólag talajvizet érintő évente 500 m3 –nél kevesebb vizet igénylő – háztartásokban saját vízellátásra, öntözésre felhasznált kutakat az illetékes Önkormányzat engedélyezi.

A talaj-, réteg- vagy termálvizeket ivóvíz ellátási, mezőgazdasági vagy ipari célra hasznosítani a vízügyi hatóság (Katasztrófa Védelem keretein belül) engedélyével lehet.

 

Lakossági kutak tervezése, kútterv készítésKÖRNYEZETVÉDELMI - VÍZVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLATOK VIZES FEJEZETE

Amennyiben a végzett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyhez kötött, elkészítjük a hatásvizsgálat vizes fejezetét.

 

EGYEDI HATÁSVIZSGÁLAT FELSZÍN ALATTI VÍZRE

Water Aqua Víz WasserElőfordulhat, hogy egy olyan helyre szeretné telepíteni a tevékenységét, ami valamilyen legtöbbször ivóvízbázis védőterületére esik. A lentebb idézett jogszabály lehetővé teszi, hogy egy egyedi hatásvizsgálattal bizonyítsuk azt, hogy a tervezett tevékenység nem veszélyezteti a vízbázis tisztaságát - biztonságát.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján vízbázis védőterületen belül az 5. számú mellékletben foglaltak alapján megengedhető és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben tételesen nem szabályozott tevékenység esetén, ha az külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat alá, akkor a környezetvédelmi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat.

 

KÁRELHÁRÍTÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSE

Az esetleges környezetkárosodás megelőzése érdekében 90/2007. (IV. 26.) Kormány rendelet 2. számú mellékletében meghatározott technológiák alkalmazása miatt (vagy ha a hatóság azt előírja) üzemi kárelhárítási tervet kell készíttetni. Ebben a tervben rögzítik a potenciális szennyezőforrásokat, a lehetséges beavatkozási pontokat. Felkészülnek arra, hogy ha valamilyen káresemény bekövetkezik milyen szennyező anyaggal lehet találkozni, hol, és hogyan tudják a környezeti károkozást megakadályozni vagy lecsökkenteni.

 

A VÍZJOGI ENGEDÉLYEK RENDSZERE/FAJTÁI

AZ ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLY

Egy nagyobb létesítmény tervezésénél kétséges lehet, hogy rendelkezésre áll-e a létesítmény kiszolgálására elegendő vízkészlet érdemes vízjogi elvi engedélyt kérni a hatóságtól. Elvi engedély kérése nagyon hasznos lehet nagyobb beruházások előtt (vagy ha feszített vízgazdálkodási területen tervezünk dolgozni, vagy pályázatoknál) az ilyen engedélybe foglalt „lekötött” vízmennyiségeket a hatóság az elvi engedély lejártáig biztosítja az engedélyes számára. Ez az engedélyezési lépcsőfok következmény nélkül elhagyható.

 

A VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY

A vízjogi létesítési engedély amikor egy vizilétesítmény (nálunk a kút) megszületik a tervező asztalon azt a lentebb részletezett éppen illetékes vízügyi hatóság a jogszabályi feltételek és a szakmai irányok figyelembevételével némi eljárási díj befizetése után engedélyezi. Általában ez az engedély 2 évig érvényes, egy alkalommal kérelemre meghosszabbítható. Az engedélybe (és a kérelembe) foglalt éves vízmennyiség az engedélyes részére van „lekötve – lefoglalva”. Ezért vízkészlet járulékot kell fizetni a Magyar Államnak. A vízjogi létesítési engedély nélkül épített vizilétesítményeket bírsággal sújtja a hatóság.

 

A VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI / FENNMARADÁSI ENGEDÉLY

Aquandia info: fúrt kút engedély A létesítmény elkészültekor mielőtt használatba kerülne, az engedélyező hatóság számára be kell nyújtani egy üzemeltetési engedélyezési dokumentációt ami a megvalósult létesítmény és a hozzá kapcsolódó esetleges berendezések műszaki adatait tartalmazza. Amennyiben engedély nélkül létesült a kút vagy 25%-nál nagyobb az eltérés az engedélyezett és a megvalósult létesítmény között és egyébként nincsen más akadály (engedélyezték volna ha kiépítés előtt kérnek rá engedélyt) fennmaradási engedélyt ad a hatóság. Ha az engedély nélkül épült vizilétesítményt a vonatkozó jogszabályi környezet vagy egyéb okok miatt nem engedélyezték volna a hatóság elrendeli a létesítmény bontását.

Az engedély nélkül fúrt kutak fennmaradási engedélyeztetésekor az állam nem szab ki bírságot, de az igazságszolgáltatási díjat meg kell fizetni. Ha egy adott vizilétesítmény az engedélynek megfelelően kiépült a vízjogi hatóság megadja az üzemeltetési engedélyt.

 

FÚRT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉS

TALAJVÍZKÚT ENGEDÉLYEZTETÉS

Hétköznapi nyelvre fordítva talajvíznek tekintjük a felszín alatt maximum 20-30 m mélységből kitermelt vizet. Jellemzően ivóvíz használatra nem alkalmas, legtöbbször a magas nitrát tartalma miatt. Ugyanakkor a talajvizes kutakat bátran lehet használni (bevizsgálás után) öntözésre, vagy olyan egyéb célokra, amelyek nem igényelnek ivóvíz minőségű vizet. A talajvizet használó kutak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeztetése két csoportra osztható.

Amennyiben egy magánszemély éves 500 m3-nél kisebb vízmennyiséget kertöntözés vagy saját vízellátás céljából igényel, úgy a vizes hatóság az illetékes Önkormányzat lesz. 41/2017. (XII.29.) BM rendelet szerinti táblázatot kell hozzá benyújtani. Itt kiemelném, hogy csak magánszemélyek részére van ilyen lehetőség.

Abban az esetben ha, jogi személy szeretne talajvízből öntözni vagy bármilyen vízigényt kielégíteni a vizes hatóság az Illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya jogosult eljárni. A benyújtandó dokumentáció tartalmát ebben az esetben is a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet mellékletei szabályozzák.

Aquandia engedélyeztetési folyamat

 

RÉTEGVÍZKÚT ENGEDÉLYEZTETÉS

A 30 méternél mélyebb vízadó rétegre telepített kutakat általánosságban rétegvíz kutaknak hívjuk. A rétegvizek minősége általában már ivóvíz minőségű, ezeket a vizeket csapolják meg a vízművek is a vízellátás megoldása céljából. A rétegvíz kutakból kitermelhető vízhozam általában nagyobb, magasabb és folyamatos vízigény esetén velük könnyebben lehet megteremteni az üzembiztonságot. A vizek ásványi összetétele tükrözi az őt körülvevő kőzetréteg minőségi jellemzőit, eltér a területen található talajvízétől. Minél mélyebbről hozunk a felszínre vizet annál magasabb oldott ásványi anyag tartalomra számíthatunk. A mélységből beszerzett vizek néha magas vas- és vagy mangántartalommal rendelkeznek, ami a tározó kőzetrétegből származó kioldott anyag.

A rétegvizeket érintő vízkivételek engedélyezése egy kézben van, az Illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya jogosult eljárni.

Bármelyik vízadó rétegből szerzünk be vizet ivóvízként történő felhasználás esetén mindenképpen szükséges a víz akkreditált laboratórium által készített kémiai és bakteriális vizsgálatot végeztetni.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ILLEGÁLIS KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

Tisztelettel tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a 2018. decemberében született jelenleg közlönyállapotban megismerhető CXXI. egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 28 §-a módosította az 1995. évi LVII. vízgazdálkodásról szóló törvénybe foglalt engedély nélkül létesített kutak bírság nélküli engedélyeztetésére vonatkozó 2018.12.31-es határidőt 2020.12.31-re.

Manapság a mi szakmánkban forró téma az, hogy az engedély nélkül létesült (illegális) kutak engedélyeztetésénél - bizonyos feltételek teljesülése esetén - az állam ELENGEDI az engedély nélküliség miatt eddig kötelező bírságot.

Irodánkat több ízben keresték meg ezzel a változással kapcsolatban, ezért úgy gondoljuk hasznos egy kis tájékoztatót közölnünk erről.

Mert öntözni szeretünk!LEGÁLIS KÚT ÉPÍTTETÉSE A legálisan engedélyeztetett kút esetében két engedélyezési eljáráson kell keresztül jutnunk és a két eljárás között építtethetjük meg a kutunkat. A két eljárás a 1) vízjogi létesítési, és a 2) vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás. Mindkettő eljárás során tervezővel megfelelő tervdokumentációt kell készíttetni, és a hatóság részére eljárási díjat kell fizetni. A kút kivitelezése során be kell tartani a létesítési engedélyben előírt feltételeket. Előírás például, hogy a kiépítés során a kivitelező által dokumentálni kell műszaki méréseket, és az abból származó adatokat. 30 méternél mélyebb kutakra vízföldtani naplót kell készíttetni, ami szintén költséget jelent az építtető számára. A kútról tehát műszaki dokumentáció készül, az előírásoknak megfelelően építik meg, és a működtetése is szakszerűen zajlik. Az így elkészült kút sok évtizedig megbízhatóan szolgálja ki a felmerülő vízigényeket. A kút szerkezete úgy van kiépítve, hogy azon keresztül nem jut le szennyeződés a felszínről a mélységbe.

Normális állapotban kút csak vízjogi létesítési engedély birtokában fúrható.

Látható, a kút legális építése drága dolog és az elkészült kút igazi érték nem túlzás – kincs - a kezünkben.

Fentiekkel szemben sajnos rengeteg kút létesült engedély nélkül, a sajtóban több cikk megjelent arról, hogy aki nem legalizálja a kútját és a hatóság értesül róla, bizony súlyosan megbüntetik 2020. december 31-e után.

MI A BAJ AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÜLT KUTAKKAL?

A szakszerűtlenül készített kutak elszennyezhetik a tiszta vízadó rétegeket. A gyors és olcsó kivitelezés érdekében a kontár kútfúrók nem tartják be a kútépítési szabályokat és a rosszul kiképzett kút csőszerkezete mentén a felszínről gyorsan, nagy mennyiségben szennyező anyagok szivároghatnak a még tiszta felszín alatti vízbe. Jellemző, hogy a kontár kivitelező az általa elkészített kutakba többnyire a kútépítéshez nem megfelelő minőségű anyagokat építenek be, amelyek szilárdsági paraméterei gyengék ezért gyakran a rétegnyomás hatására eldeformálódnak, eltörnek. Az így tönkrement kút ritkán javítható – örökre ott marad egy vízszennyező forrás. A folyamat a felszín alatt rejtve történik, a kutat használó észre sem veszi hogy mi zajlik. A folyamatban az a szomorú hogy rossz a közösségnek, hiszen mindannyian tiszta ivóvizet szeretnénk inni, és rossz a kút tulajdonosának is, mert a kút meghibásodása miatt kénytelen újra és újra furatni – nincsen garancia így végül többe kerül az olcsó megoldás mint a hivatalos.

A felszínhez legközelebbi talajvizeket a patakok és folyók vizével együtt sajnos már elszennyeztük – most az alatta levő vizek egyben az ivóvíz tisztaságának a megőrzése a cél.

MI A MEGOLDÁS? MIT LEHET TENNI, HA VALAKINEK ILLEGÁLIS KÚTJA VAN?

Az illetékes vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell rá kérni.

KI AZ ILLETÉKES VÍZÜGYI HATÓSÁG?

A jegyző az illetékes hatóság, ha az alábbi feltételek teljesülnek (72/1996. V.22. Korm. rend.24§):

 • A kút helye nem érint vízbázisvédelmi területet.
  (A katasztrófavédelmi igazgatóságok, vagy a helyi vízmű tudja megmondani helyrajzi szám, vagy cím alapján)
 • A kút csak talajvizet és/vagy partiszűrésű vízkészletet használ. (Általában 20 méternél nem mélyebb a kút.)
 • Maximálisan évente 500 m3 vizet használnak belőle. (Legtöbbször nyáron locsolásra használják.)
 • Ilyen kút csak ott létesíthető ahol az ingatlanon épület van vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt az építési hatóság felé.
  (Háztartási vízigény vagy házi ivóvíz igény kielégítésére szolgál.)
 • A kútra magánszemély kér engedélyt. (Gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet önkormányzat részére nem a jegyző rendelkezik a hatáskörrel.)
 • A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítése céljából történik.
  (Saját háztartásban jelentkező igények ellátására főként kiskert öntözése építmények, épületek tisztítása, növények öntözése, háztáji állatok itatása - ellátása, kerti medence vízpótlása. Házi ivóvízigény esetében a víz minőségét is kötelezően kell vizsgálni.)
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.
  (Üzemi állattartás vagy mezőgazdasági öntözés, ipari tevékenység nem tartozik a jegyző hatáskörébe.)

Minden más eset a helyileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatásköre.

További információkat találhat az alábbi linken:
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/831-tajekoztato-az-engedely-nelkuli-kutak-engedelyezesehez

Irodánk olyan kút fennmaradási engedélyezését tudja elvállalni, amelyet hivatásos kútfúró készített (aki rendelkezik megfelelő végzettséggel és a kútfúró gép berendezése a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13§ (2) bekezdés b pont szerinti igazolással) és ezáltal ismerjük a kút pontos műszaki adatait.

AJÁNLOTT PARTNERCÉGEK

Autóbontó, Csőtörés bemérés, Páramentesítő bérlés, Hőfotó, Nedves fal, nedves falak, Csőtörés keresés, Hőtérkép, Gerenda Bútor, Vizes fal, vizes falak

Keresési kulcsszavak: Rétegvízkút engedélyeztetés, Talajvízkút engedélyeztetés, A vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély, A vízjogi létesítési engedély, A vízjogi engedélyek rendszer/fajtái Az elvi vízjogi engedély, ivóvíz 70% felszín alatti vízből származik, nagy területeken nitráttal szennyezett, vízfelhasználás minőségi és mennyiségi követelményeit melyik vízadó rétegből lehet , vízbeszerzési tervek, ipari fúrt kút, ipari kúttervezés, vízvédelmi monitoring rendszer tervezése és engedélyeztetés, kú tervezés, vízügyi mérnöki iroda, kárelhárítási terv, szennyezőforrás, vízügy, terv készítés, terv keszites, tervezes, hatásvizsgálat, környezetvédelmi vízvédelmi hatásvizsgálat vizes fejezete, kút engedélyeztetésének a folyamata, kút tervezés árak, ku tervezes arlista, kút árlista, SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése.

 

AQUANDIA logó

Copyright © 2020 Aquandia.hu
Minden jog fenntartva! All rights reserved!

 

 

Szöveg ide is...

Rétegvízkút engedélyeztetés, rétegvíz kút tervezés

kúttervezés

Elvi vízjogi engedély

vízjogi létesítési engedély

vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély
Talajvízkút engedélyeztetés
Ide is szöveg...