Aquandia Kúttervezés Logó
KÚTTERV INFO: 06 30 845 7697
INFO: 06 30 845 7697
fúrt kút
MÉG VAN IDŐ! Az engedély nélküli kutak bírságmentes engedélyeztetési határideje 2023.12.31-re módosult! MÉG VAN IDŐ! Az engedély nélküli kutak bírságmentes engedélyeztetési határideje 2023.12.31-re módosult!

KÚTTERVEZÉS, ÚJ KUTAK LÉTESÍTÉSE

A felmerülő vízigények biztosítása érdekében sok esetben érdemes saját kutat létesíteni. Irodánk nagy gyakorlattal rendelkezik a kúttervezés területén. Vállaljuk, hogy megtervezzük a kútját, lebonyolítjuk a kút vízjogi létesítési eljárását. A létesítmény megvalósulása után beszerezzük az üzemeltetési engedélyt is, hogy Önnek mielőbb rendelkezésére álljon a megfelelő minőségű és mennyiségű víz. Mielőtt irodánkhoz fordulna kérjük, gondolja át az alábbi információkat:

A kúttervezés kiinduló adatai:

A tervezés megkezdéséhez az alábbi dokumentumokra van szükségünk:

ÚJ KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK FOLYAMATA

Aquandia info: fúrt kút engedély

A felmerülő vízigények és a tervezési terület földtani felépítésének megismerése után vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítünk. Objektumazonosítási nyilatkozatot és Vagyonkezelői állásfoglalást kérünk az illetékes Vízügyi Igazgatóságtól. Az illetékes vízügyi hatóságtól kapott jogerős létesítési engedély birtokában a kút ténylegesen megvalósulhat. Az elkészült létesítmény tényleges műszaki paramétereit tartalmazó vízjogi üzemeltetési tervdokumentáció kerül benyújtásra a vízügyi hatóság számára – így születik a vízjogi üzemeltetési engedély. Jogerős üzemeltetési engedély birtokában megkezdhető a kútból a termelés.

A kutak engedélyeztetése két hatóság között oszlik meg:

KÖRNYEZETVÉDELMI - VÍZVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLATOK VIZES FEJEZETE

Amennyiben a végzett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyhez kötött, elkészítjük a hatásvizsgálat vizes fejezetét.

EGYEDI HATÁSVIZSGÁLAT FELSZÍN ALATTI VÍZRE

Előfordulhat, hogy egy olyan helyre szeretné telepíteni a tevékenységét, ami valamilyen legtöbbször ivóvízbázis védőterületére esik. A lentebb idézett jogszabály lehetővé teszi, hogy egy egyedi hatásvizsgálattal bizonyítsuk azt, hogy a tervezett tevékenység nem veszélyezteti a vízbázis tisztaságát - biztonságát.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján vízbázis védőterületen belül az 5. számú mellékletben foglaltak alapján megengedhető és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben tételesen nem szabályozott tevékenység esetén, ha az külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat alá, akkor a környezetvédelmi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat.

KÁRELHÁRÍTÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSE

Aquandia info: fúrt kút engedély

Az esetleges környezetkárosodás megelőzése érdekében 90/2007. (IV. 26.) Kormány rendelet 2. számú mellékletében meghatározott technológiák alkalmazása miatt (vagy ha a hatóság azt előírja) üzemi kárelhárítási tervet kell készíttetni. Ebben a tervben rögzítik a potenciális szennyezőforrásokat, a lehetséges beavatkozási pontokat. Felkészülnek arra, hogy ha valamilyen káresemény bekövetkezik milyen szennyező anyaggal lehet találkozni, hol, és hogyan tudják a környezeti károkozást megakadályozni vagy lecsökkenteni.

A VÍZJOGI ENGEDÉLYEK RENDSZEREI ÉS FAJTÁI

AZ ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLY: Egy nagyobb létesítmény tervezésénél kétséges lehet, hogy rendelkezésre áll-e a létesítmény kiszolgálására elegendő vízkészlet érdemes vízjogi elvi engedélyt kérni a hatóságtól. Elvi engedély kérése nagyon hasznos lehet nagyobb beruházások előtt (vagy ha feszített vízgazdálkodási területen tervezünk dolgozni, vagy pályázatoknál) az ilyen engedélybe foglalt „lekötött” vízmennyiségeket a hatóság az elvi engedély lejártáig biztosítja az engedélyes számára. Ez az engedélyezési lépcsőfok következmény nélkül elhagyható.

A VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY:A vízjogi létesítési engedély amikor egy vizilétesítmény (nálunk a kút) megszületik a tervező asztalon azt a lentebb részletezett éppen illetékes vízügyi hatóság a jogszabályi feltételek és a szakmai irányok figyelembevételével némi eljárási díj befizetése után engedélyezi. Általában ez az engedély 2 évig érvényes, egy alkalommal kérelemre meghosszabbítható. Az engedélybe (és a kérelembe) foglalt éves vízmennyiség az engedélyes részére van „lekötve – lefoglalva”. Ezért vízkészlet járulékot kell fizetni a Magyar Államnak. A vízjogi létesítési engedély nélkül épített vizilétesítményeket bírsággal sújtja a hatóság.

A VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI / FENNMARADÁSI ENGEDÉLY: A létesítmény elkészültekor mielőtt használatba kerülne, az engedélyező hatóság számára be kell nyújtani egy üzemeltetési engedélyezési dokumentációt ami a megvalósult létesítmény és a hozzá kapcsolódó esetleges berendezések műszaki adatait tartalmazza. Amennyiben engedély nélkül létesült a kút vagy 25%-nál nagyobb az eltérés az engedélyezett és a megvalósult létesítmény között és egyébként nincsen más akadály (engedélyezték volna ha kiépítés előtt kérnek rá engedélyt) fennmaradási engedélyt ad a hatóság. Ha az engedély nélkül épült vizilétesítményt a vonatkozó jogszabályi környezet vagy egyéb okok miatt nem engedélyezték volna a hatóság elrendeli a létesítmény bontását.

Az engedély nélkül fúrt kutak fennmaradási engedélyeztetésekor az állam nem szab ki bírságot, de az igazságszolgáltatási díjat meg kell fizetni. Ha egy adott vizilétesítmény az engedélynek megfelelően kiépült a vízjogi hatóság megadja az üzemeltetési engedélyt.

KI AZ ILLETÉKES VÍZÜGYI HATÓSÁG?

Aquandia info: fúrt kút tervezés

A jegyző az illetékes hatóság, ha az alábbi feltételek teljesülnek (72/1996. V.22. Korm. rend.24§):

Minden más eset a helyileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatásköre. További információt NAK tájékoztató anyagában találhat.

VIZES HATÁSTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE

KAPCSOLAT

KÚT TERVEK, KÚT ENGEDÉLYEK KÉSZÍTÉSE

AQUANDIA logo

AQUANDIA VIZES MÉRNÖKSÉG
NYITVA: MUNKANAP 8-17
1026 BUDAPEST, 9700 SZOMBATHELY
EMAIL:
INFO: 06 30 845 7697


NYITÓLAP
 | BEMUTATKOZÁS
 | KÚT ENGEDÉLYEK
 | KÚTTERVEZÉSEK
 | ÁRLISTA 2021
 | KUTAS MUNKÁINK
 | KAPCSOLAT

Copyright © 2021 Aquandia.hu
Minden jog fenntartva!
All rights reserved!vízjogi engedély hosszabbítás", "vízjogi engedély módosítás"

Rétegvízkút engedélyeztetés, rétegvíz kút tervezés

kúttervezés

Elvi vízjogi engedély

vízjogi létesítési engedély

vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély
Talajvízkút engedélyeztetés
"vízjogi engedély hosszabbítás", "vízjogi engedély módosítás" Keresési kulcsszavak: Rétegvízkút engedélyeztetés, Talajvízkút engedélyeztetés, A vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély, A vízjogi létesítési engedély, A vízjogi engedélyek rendszer/fajtái Az elvi vízjogi engedély, ivóvíz 70% felszín alatti vízből származik, nagy területeken nitráttal szennyezett, vízfelhasználás minőségi és mennyiségi követelményeit melyik vízadó rétegből lehet , vízbeszerzési tervek, ipari fúrt kút, ipari kúttervezés, vízvédelmi monitoring rendszer tervezése és engedélyeztetés, vízjogi engedély hosszabbítás, vízjogi engedély módosítás, kút tervezés, vízügyi mérnöki iroda, kárelhárítási terv, szennyezőforrás, vízügy, terv készítés, terv keszites, tervezes, hatásvizsgálat, környezetvédelmi vízvédelmi hatásvizsgálat vizes fejezete, kút engedélyeztetésének a folyamata, kút tervezés árak, ku tervezes arlista, kút árlista, SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése.